Kontakt

Spółdzielnia Spożywców Mokpol
ul. Konstancińska 2
02-942 Warszawa

NIP: 525-000-47-57
REGON: 000880231

Telefon: 22 550 57 01
Fax: 22 550 57 53